Tack vare kulturella skillnader får vi mångfald. Men för att dra nytta av mångfalden behöver vi interkulturell kompetens. Svensk affärskultur kan på flera sätt berikas av internationell kultur. Kanske kan t ex vår konsensus-kultur främjas av tysk tydlighet? Kanske kan vår konflikträdsla berikas av dansk direkt kommunikation? Kan vi få ett mer relationsbaserat ledarskap tack vare mer kommunikativa kulturer? Inclusive Talent Management visar hur företag vinner på att anställa utländska medarbetare.

        

Anmälan & Information
Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan är obligatorisk,
senast 25 januari.
Deltagarantalet är begränsat.
E-post: info@bbi.se

 

 

Christina Rundcrantz
Senior Consultant Intercultural Leadership.
Utbildare och föreläsare inom
Interkulturell Kommunikation.